Cenovnik

Radio stanica čiste i prave narodne muzike...

Programska koncepcija jasno definiše ciljnu grupu slušalaca kojima je namenjen program, ali i poslovni koncept i strategiju prema oglašivačima uz pažljivo profilisan muzički program baziran na kvalitetno ažuriranoj arhivi, sažeti informacioni servis, kvalitetan i prijatan zvuk kojim pokazujemo koliko je Srbija bogata folklornim motivima.
Svako ko nas sluša, neće posumnjati da živi u Srbiji.
Nema zaboravljene i izgubljene pesme. Zaboravljeno je i izgubljeno samo ono čega se odreknemo.

Radio Barajevo 105,9MHz - Uživo

Preduzeće za informisanje
Radio Barajevo d.o.o.

Matični broj: 17141775
PIB: 101954867

Barajevo

Miodraga Vukovića 2
tel: 011/8301-451
063/449-240
060/5353-208
060/5353-209

Pošaljite nam poruku

Za sve kritike i sugestije
možete nam poslati poruku na mail
radiobarajevo@mts.rs